Veel aanvragen voor `neutrale' campagnes 1 juni

Ruim driehonderd organisaties hebben voor een totaalbedrag van 7,3 miljoen euro subsidies aangevraagd om campagnes te organiseren voorafgaand aan het referendum over de Europese grondwet op 1 juni. Veruit de meeste aanvragen zijn voor activiteiten op neutrale basis.

Dit heeft de Referendumcommissie vandaag bekend gemaakt.

Er is 1 miljoen euro subsidie beschikbaar om activiteiten voor of tegen de grondwet of op neutrale basis te organiseren. Afgelopen dinsdag sloot de inzendingstermijn voor subsidieverzoeken.

Organisaties hebben voor 337 activiteiten subsidie aangevraagd. Per organisatie mocht er voor meer dan één activiteit een aanvraag ingediend worden. 76 van de ingediende verzoeken zijn voor campagnes vÓÓr de grondwet, met een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro. Tegenstanders dienden 60 verzoeken in voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro. Er werden 201 verzoeken voor campagnes op neutrale basis ingediend, voor in totaal 3,7 miljoen euro.

Onder de aanvragers zijn gemeenten, politieke partijen en studentenorganisaties. Ook hebben 56 particulieren een aanvraag ingediend. Een woordvoerder van de Referendumcommissie: ,,Je kunt aan de gemeleerdheid van de organisaties die een aanvraag hebben ingediend, zien dat er veel belangstelling is om activiteiten rondom het referendum op 1 juni te organiseren.''

Er is 200.000 euro gereserveerd voor neutrale activiteiten en voor voor- en tegenstanders allebei 400.000 euro. Voor een neutrale activiteit kan maximaal 20.000 euro aangevraagd worden, voor de voor- en tegencampagnes is dit 40.000 euro.

De commissie onder leiding van de Nijmeegse staatsrechtgeleerde prof. mr. Kortmann gaat de aanvragen op kwaliteit beoordelen. Uiterlijk 12 april wordt bekend gemaakt wie er subsidie zullen ontvangen. In de tweede helft van april zal de commissie een samenvatting van de Grondwet ter beschikking stellen. Deze zal huis-aan-huis verspreid worden en op internet te raadplegen zijn.