`Spreiding lukt niet'

Het spreiden van bevolkingsgroepen lukt niet. Daarom kan de overheid zich beter richten op het organiseren van sociale samenhang. Ondermeer door te bevorderen dat iedereen, ongeacht de afkomst, goed Nederlands spreekt. Zelfs in de moskee.

Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in het advies `Eenheid, verscheidenheid en binding'. Het rapport is vanmiddag aan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) aangeboden.

Het RMO onderkent dat concentratie tot maatschappelijke achterstanden en integratieproblemen leidt. Terecht, aldus het advies, proberen beleidsmakers de laatste jaren dan ook om etnische concentratie in wijken, scholen en verenigingen te doorbreken. Maar het is weinig effectief gebleken, meent de Raad, omdat spreidingsbeleid stuit op juridische grenzen, voorkeuren, en demografische ontwikkelingen.

Het RMO stelt in plaats daarvan een nieuw integratiemodel voor, gebaseerd op drie pijlers: eenheid, verscheidenheid en binding. Centraal daarbij is de handhaving van de wetgeving, het spreken van de Nederlandse taal, het wegwerken van achterstanden en het creëren van een gemeenschappelijke geschiedenis.