PvdA blijft bij blokkade kiezen burgemeester

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer gaat niet akkoord met alleen een gefaseerde invoering van de gekozen burgemeester vanaf 2006.

Fractievoorzitter Noten dreigt nog steeds met een blokkade in de Eerste Kamer. Hij reageerde gisteren ,,geïrriteerd'' op de door betrokkenen uit de coalitiepartijen uitgesproken verwachting dat de PvdA volgende week in de Eerste Kamer zal instemmen met het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming, nu de coalitie is afgestapt van het kabinetsplan om alle burgemeesters volgend jaar in een keer te kiezen. Noten wilde niet ingaan op de vraag wat hij concreet verlangt van verantwoordelijk minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66). ,,Ik ga niet via de krant onderhandelen. Ik zeg alleen dat wij niet akkoord gaan als gezag en bevoegdheden van de burgemeester niet zijn geregeld.'' Het gezag van de burgemeester over de politie is volgens de fractievoorzitter een punt van grote zorg voor de PvdA in de Eerste Kamer. In de kabinetsplannen wordt hiermee op dit moment nog geen rekening gehouden. Een herziening van de Politiewet staat pas later dit jaar op de agenda. Noten: ,,Dat betekent dat alles dan weer opnieuw moet worden omgegooid.''

De PvdA-senaatsfractie heeft de afgelopen weken het verwijt gekregen ten onrechte de Tweede Kamer voor de voeten te lopen. Maar Noten zegt dat het hem niet gaat om wat de Tweede Kamer doet. ,,Het gaat ons om de toestand waarmee de gemeenten straks worden geconfronteerd als de gekozen burgemeester overhaast wordt ingevoerd. Het is geen speeltuin!'' Twee weken geleden kondigde Noten al aan dat de PvdA-senatoren overwogen niet in te stemmen met het uit de grondwet halen van de burgemeestersbenoeming. Deze zogenoemde deconstitutionalisering is een voorwaarde voor de invoering van een gekozen burgemeester. ,,Wij eisen een zorgvuldige behandeling van deze materie.'' Noten gaat ervan uit dat volgende week dinsdag de Eerste Kamer de deconstitutionalisering bespreekt en aansluitend zal stemmen over het wetsvoorstel.