Procedures geen reden voor generaal pardon

Briefschrijver Dolmans vindt dat de langdurige procesperiode reden genoeg is voor een pardonregeling voor afgewezen asielzoekers (NRC Handelsblad, 14 maart). Wij moeten ons dan afvragen wat de reden is voor dat langdurige proces en daarover kan juist de openheid in de dossiers helderheid verschaffen. Het zijn juist de grote aantallen `quasi'-asielzoekers geweest, samen met de welwillende medewerking van, uit belastinggeld betaald, grote groepen asieladvocaten en -organisaties, die keer op keer met flinterdunne, maar wel aangedikte verhalen in beroep gingen, daarmee een enorm beslag legden op de capaciteit van rechtbanken en de IND en daardoor juist de oorzaak van die lange procedures werden. Zij, die nu `inhumaan' roepen, zijn dus zelf de oorzaak van deze situatie. Het geeft dus nu geen pas om deze procedures te hanteren als reden voor pardon. Alleen echte feiten tellen, geen gejammer dus. Humaan is ook: rechtvaardig, iedereen gelijk behandelen, duidelijkheid en niet buigen voor vooringenomen, opgeklopte en uit verband gerukte acties.

    • Piet de Geus Vledderveen