Motie tegen president Harvard

De faculteit Kunsten en Wetenschap van Harvard University heeft een motie van wantrouwen aangenomen tegen Harvard-president Larry Summers. Summers ligt al tijden onder vuur wegens zijn manier van leiding geven en uitspraken over vrouwen en wetenschap. Harvard heeft negen faculteiten. De motie die gisteren is aangenomen (met 218 tegen 185 stemmen, 18 onthoudingen) heeft slechts symbolische waarde. Alleen het overkoepelend universiteitsbestuur kan de president wegsturen.