Minister: geen stappen tegen internetartsen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft genoeg middelen om internetartsen aan te pakken die op onverantwoorde wijze medicijnen voorschrijven. Dat zei minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) gisteren in een debat over patiëntveiligheid met de Tweede Kamer.

De positie van internetartsen was de afgelopen week in het nieuws gekomen doordat een vrouw zelfmoord had gepleegd met behulp van pijnstillers die zij via een internetsite kocht.

Hoogervorst beloofde ook in overleg met betrokken partijen een regeling te treffen die artsen verplicht bij alle recepten die ze uitschrijven ook de bijbehorende diagnose te melden. Hij nam daarmee een voorstel van Kamerlid en partijgenoot Schippers over. Het doel hiervan is om apothekers meer bij het controleren van recepten te betrekken. Kamerlid Buijs (CDA) is tegen het plan omdat dit de privacy van de patiënt zou aantasten.

Volgens Hoogervorst biedt de huidige richtlijn van artsenorganisatie KNMG over online contact tussen arts en patiënt voldoende houvast voor de controle van internetartsen. Toch gaat hij met de KNMG praten over de aanscherping ervan. Volgens de richtlijnen kan een arts nu nog medicijnen voorschrijven aan een patiënt die hij nog nooit gezien heeft, met als voorwaarde dat de voorschrijver verantwoord moet handelen. De Kamer wil het artsen verbieden om medicijnen voor te schrijven aan patiënten die ze niet kennen.

Volgens Hoogervorst kan een elektronisch dossier met medische informatie over de patiënt bijdragen aan het verminderen van medische fouten. Zo'n patiëntendossier zal niet voor 2008 gebruikt worden: omdat het alleen nuttig is als alle zorgverleners het kunnen gebruiken, moeten hun computersystemen op elkaar worden aangepast. ,,De invoering is een omvangrijke operatie'', schreef Hoogervorst vorige week aan de Kamer. Volgend jaar voert de branche al een dossier met alleen medicijngegevens in. Dat moet de doden die jaarlijks vallen door verkeerd medicijngebruik, beperken.

In opdracht van de minister ontwerpt de artsenorganisatie KNMG een code die artsen verplicht fouten te melden. Door deze te bundelen hoopt de minister trends te ontdekken. De Inspectie kan medische instellingen die de fouten niet melden een boete opleggen.