Mensensmokkel vaak via Schiphol

Nederland fungeert als een belangrijk doorvoerland voor mensensmokkelaars, die illegalen via Nederland transporteren naar onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Scandinavië. Schiphol speelt daarbij een belangrijke rol.

Van twaalf bekende luchtroutes naar de Europese Unie eindigen er volgens Europol vijf op Schiphol.

Dit staat in de gisteren gepresenteerde strategische criminaliteitsanalyse `Mensensmokkel in beeld 2002-2003' van het Nederlandse Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel (IAM), een onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De scherpe daling van het aantal asielaanvragen in Nederland is voor het IAM een duidelijke aanwijzing dat mensensmokkel naar Nederland als vestigingsland aanzienlijk is afgenomen. Het strengere asielbeleid maakt Nederland minder aantrekkelijk. Door het strenge asielbeleid, de bestrijding van de illegale huisvesting en arbeid zal Nederland op korte termijn niet weer een aantrekkelijk bestemmingsland worden. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt het gros van de asielzoekers door mensensmokkelaars naar Nederland gebracht.

In 2002 en 2003 werden in totaal 267 strafrechtelijke onderzoeken naar mensensmokkel gedaan. 197 keer betrof het onderzoeken die binnen drie dagen werden afgesloten. De overige zeventig waren grote onderzoeken. In dertig van de grote zaken was sprake van een organisatie. In vijftien gevallen ging het volgens IAM om een hiërarchisch georganiseerd netwerk. Dit type organisatie is relatief vaak aangetroffen bij Chinese bendes. Ook Iraakse, Turkse en Somalische bendes houden zich bezig met mensensmokkel.

In vijftien andere omvangrijke onderzoeken betrof het gelegenheidsnetwerken. Zij maakten gebruik van elkaars diensten, zoals het delen van zogenoemde `safehouses' waar de illegalen verborgen worden gehouden of het uitwisselen van documenten. In twintig grote onderzoeken betrof het individueel opererende mensensmokkelaars.

De personenauto is het meest gebruikte transportmiddel van mensensmokkelaars, gevolgd door de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk. Daarna komen de trein en het vliegtuig. De betaalde reissommen lopen uiteen van enkele honderden tot meer dan 20.000 euro.

Voor de verdere analyse en bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel is een expertisecentrum in oprichting, dat onder de nationale recherche zal vallen.