Meer werklozen dan jaar geleden

In het afgelopen kwartaal was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,3 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. De afgelopen maanden is het werkloosheidspercentage vrijwel niet veranderd. In de periode december tot en met februari waren 490.000 mensen zonder baan, ongeveer tweeduizend meer dan van november tot en met januari. Van december tot en met februari waren 108.000 jongeren werkloos, vrijwel evenveel als een jaar eerder. Mensen tussen de 15 en 24 jaar bieden zich minder vaak aan op de arbeidsmarkt, aldus het CBS.