`Kabinet houdt informatie achter'

Het kabinet houdt belangrijke informatie achter over de Zuiderzeelijn. Dat stelt de commissie-Duivesteijn, die de beluitvorming rond enkele grote spoorprojecten onderzocht.

3