`Kabinet hield info vast over Zuiderzeelijn'

Het kabinet houdt belangrijke informatie achter over de Zuiderzeelijn. Dat schrijft de onderzoekscommissie-Duivesteijn die de besluitvorming rond Betuwelijn, Hogesnelheidslijn en Zuiderzeelijn heeft onderzocht, aan de Tweede Kamer.

Voorzitter Duivesteijn (PvdA) van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten heeft in de afgelopen weken nog nieuwe informatie ontvangen maar stelt vast ,,dat met deze stukken niet alle gevraagde informatie is verstrekt''. Hij vindt dat het kabinet met zijn handelwijze de grens opzoekt van haar plicht om de Tweede Kamer de door haar gewenste informatie te verstrekken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt in een reactie dat het kabinet alleen stukken geeft over zaken waar de besluitvorming is afgerond.

Duivesteijn schrijft dat de commissie nog notities en verslagen van besprekingen en departementale stukken mist, waar wel om gevraagd is. Die stukken zijn volgens hem nodig om de Tweede Kamer op verantwoorde wijze een besluit te laten nemen over de Zuiderzeelijn waar al bijna drie miljard euro voor werd gereserveerd.

De commissie-Duivesteijn toonde aan dat de Tweede Kamer onjuist en onvolledig was ingelicht over de grote spoorprojecten door diverse ministers. Eerder nam de Tweede Kamer in een debat met de commissie de meeste conclusies van het onderzoek over. Ook de aanbeveling om eerst nog eens nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn vast te stellen, vindt brede steun in de Tweede Kamer.

In de brief die de Tweede Kamer vandaag kreeg, meldt Duivesteijn dat hij na veel moeite de afgelopen weken opnieuw een aantal belangrijke stukken ontving. Een week na het debat werd nog een vertrouwelijk rapport uit 2000 uit een kast op het ministerie van Verkeer en Waterstaat gehaald. Gedeeltes in het stuk zijn weggelakt, meldt Duivesteijn. Volgens het kabinet gebeurde dat omdat het ,,lopende besluitvorming betreft'' of omdat het gaat om ,,persoonlijke beleidsopvattingen''. Duivesteijn vindt deze argumentatie onvoldoende.

Uit het rapport blijkt verder dat de ambtenaren tal van bezwaren hadden tegen de Zuiderzeelijn en als leden van de adviescommissie ook verdeeld waren over het project. Vooral de effecten op economie en werkgelegenheid in het noorden bleken veel geringer dan wat gedurende de voorbereiding door politici naar buiten werd gebracht. Het patroon is dan hetzelfde als bij de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn: het parlement wordt steeds voorzien van ,,misinformatie''.

De commissie-Duivesteijn heeft geen bezwaar tegen het terzijde schuiven van ambtelijke adviezen, maar vindt het kwalijk dat de Tweede Kamer steeds de verkeerde uitleg krijgt van de diverse rapporten of onjuiste citaten. Zo is de aanbeveling om het besluit te heroverwegen nergens vermeld.