GroenLinks volgt haar nieuwe Europese droom

Kathalijne Buitenweg werpt zich op als belangenbehartiger van alle dieren (NRC Handelsblad, 8 maart). Helaas is GroenLinks als gevolg van haar pragmatisme inmiddels ver voorbijgestreefd door andere organisaties van wie dieren meer te verwachten hebben.

GroenLinks volgt liever haar nieuwe Europese droom dan haar oude idealen. Dat heeft consequenties, want in artikel III-121 vormt niet het welzijn van dieren het uitgangspunt maar de religieuze, regionale en culturele gewoonten van mensen. De Europese constitutie waar GroenLinks nu steun voor vraagt, biedt grondwettelijke bescherming aan dieronvriendelijke praktijken zoals stierenvechten, kievitseieren rapen, drijfjacht, ritueel slachten, foie gras en military. Het aanpakken en inkrimpen van de intensieve veehouderij wordt zelfs grondwettelijk uitgesloten in artikel III-228. Door haar ambities tot een minimum bij te stellen, vervreemdt GroenLinks zich van haar diervriendelijke bondgenoten. Dat behoudende lobbyisten enkele jaren geleden een schaamlapje voor dieren in de Europese Grondwet hebben weten te breien, maakt nog maar weinig dierenbeschermers enthousiast. Buitenweg laat zich blij maken met een dode mus, maar mensen die het welzijn van dieren echt belangrijk vinden, delen die blijdschap in het geheel niet.

    • Prof.Dr. Roos Vonk