EU wil forse reductie van aantal regels

De Europese Unie wil de eigen regelgeving drastisch gaan verminderen om groei te stimuleren. Dat heeft Eurocommissaris Verheugen (Bedrijven en industrie) gisteren in Brussel gezegd.

,,Minder bureaucratische regelgeving betekent meer economische groei'', zo onderstreepte Verheugen tijdens de presentatie van zijn plannen. Want heeft de Europese Unie behoefte aan 58 richtlijnen over landbouwtractoren? En is de ontwerp-richtlijn over de grootte van pakjes koffie en cichorei echt nodig? Verheugen voegde de daad bij het woord met de aankondiging dat het voorstel over de grootte van pakjes koffie en cichorei wordt ingetrokken, omdat het beter is de omvang van pakjes voor diverse producten in één richtlijn onder te brengen.

De EU-leiders geven naar verwachting volgende week op een EU-top hun fiat aan de plannen, die onderdeel zijn van de `Lissabon-strategie' om de Europese economie concurrerender te maken. Vooral kleinere bedrijven hebben last van zware administratieve lasten. Verheugen noemde vermindering van bureaucratische regels al eerder toppriorireit. Hij wees gisteren op een studie van het Nederlandse Centraal Planbureau, waaruit blijkt zo'n vermindering één procentpunt extra groei kan opleveren. Voor het Nederlandse EU-voorzitterschap was vermindering van bureaucratie vorig jaar een belangrijk thema.

De Duitse Eurocommissaris, een van de vijf vice-voorzitters van de Commissie, onderstreepte dat de lidstaten ook eigen regelgeving moeten aanpakken. Uit een Britse studie blijkt dat 80 procent van de regelgeving van de lidstaten komt en slechts 20 procent van Brussel. Veel technische nationale regels leiden bovendien tot verstoring van de interne goederenmark. Eind vorig jaar liepen er 146 procedures van de Commissie tegen lidstaten wegens inbreuk op het vrije verkeer van goederen – van knoflookpillen en pesticiden tot verkeersapparatuur en dierenkooien.

Op het gebied van Europese regelgeving wil de Commissie vele honderden voorstellen, die al bij Europarlement en EU-ministers in behandeling zijn, alsnog gaan beoordelen op hun effecten voor de administratieve lastendruk en de concurrentiekracht van bedrijven. Dat kan leiden tot intrekking.