Energiesector dreigt met gang naar rechter

De energiesector heeft vanmorgen met grote teleurstelling gereageerd op het plan van minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) om een volledige splitsing van de energiebedrijven door te voeren.

Bestuursvoorzitter Ronald Blom van energiebedrijf Eneco zei vanmorgen de mogelijkheid open te houden dat de sector juridische stappen zal nemen tegen de plannen van Brinkhorst.

De minister zal het kabinet morgen voorstellen de energiebedrijven op te splitsen in een leveringsbedrijf (de kaartenbak met namen en adressen van klanten) en een netwerkbedrijf (de stroomkabels in de grond). Hoge ambtenaren bereikten deze maand een compromis met de sector over de splitsing, maar Brinkhorst wees dit voorstel deze week af. De sector is fel tegen de opsplitsing, onder meer omdat het netwerk het meest waardevolle onderdeel van het bedrijf is.

Eneco, dat samen met de drie andere grote energiebedrijven (Essent, Nuon en Delta) tot het compromis kwam met EZ en toezichthouder Dte, reageerde verbouwereerd op de beslissing van Brinkhorst. ,,Het finale akkoord was geschreven met de top van het ministerie als penvoerder. De handtebkeningen van alle betrokkenen stonden er onder'', zei topman Blom tijdens de presentatie van de jaarcijfers van Eneco waar bleek dat de winst in 2004 steeg met 16 miljoen tot 201 miljoen euro op een onveranderde omzet van 3,2 miljard.

Maar Eneco geeft de strijd niet op, het energiebedrijf verwacht dat de plannen van minister Brinkhorst op veel tegenstand zullen stuiten in het parlement en dat er juridische struikelblokken op de weg komen.

Blom had geen goed woord over voor de energiepolitiek van het kabinet. ,,Onze energiesector is de beste in Europa. Toch wordt er voortdurend gesleuteld aan de regelgeving. Het Nederlandse energiebeleid wordt gedreven door incidentenpolitiek.'' Hij constateert ,,miskenning van de solide en concurrerende energiesector'' aan de ene kant en aan de andere kant ,,toenemende afhankelijkheid van het buitenland tegen onzekere prijsstelling en beschikbaarheidsbeleid''.

Energiened, de federatie van energiebedrijven in Nederland, zegt ,,met teleurstelling'' kennis te hebben genomen van het voornemen van minister Brinkhorst. In een verklaring zegt de brancheorganisatie dat in Nederland ,,als enige in Europa'' de energieconcerns worden ,,opgeknipt'', terwijl er een compromis op tafel lag. ,,De huidige regelgeving en het onafhankelijk toezicht voorziet in de waarborg van effectieve marktwerking en het op peil houden van de kwaliteit van de netten'', aldus Energiened.