Den Haag kort uitkering na weigeren van handdruk

De Haagse Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een man eerst gekort op zijn uitkering en hem die vervolgens geheel onthouden omdat hij heeft geweigerd vrouwelijke ambtenaren van de dienst de hand te schudden. Dat heeft de Haagsche Courant gisteren gemeld.

Volgens de krant heeft de dienst met instemming van de Haagse PvdA-wethouder Heijnen (Sociale Zaken) een richtlijn vastgelegd waarin staat dat het weigeren van het schudden van een hand alleen acceptabel is als er ,,een andere wederzijdse, geaccepteerde, waarneembare begroeting'' voor in de plaats komt. Gebeurt dat niet, dan mag de dienst naar eigen goeddunken maatregelen opleggen.

Heijnen bestrijdt tegenover NRC Handelsblad het beeld dat Hagenaars die geen handen schudden allemaal worden gekort op hun uitkeringen. Ook verzet hij zich tegen de suggestie dat de maatregel uitsluitend islamieten betreft. ,,Het gaat over sociaal gedrag.''

In november heeft de gemeente een peiling gehouden onder de medewerkers van de dienst waarin expliciet werd gevraagd naar ervaringen op het gebied van handen schudden. Dit gebeurde naar aanleiding van het incident rond de Tilburgse imam Ahmed Salan, die op religieuze gronden weigerde minister Verdonk (Integratie) de hand te schudden.

De Haagse advocaat J.L.Plokker, die optreedt namens de getroffen man, betwijfelt of de gemeente het recht heeft uitkeringsgerechtigden op dergelijke gronden aan te pakken, maar belangrijker is, aldus Plokker, ,,mijn cliënt bracht wel zijn hand aan zijn borst, dat is een teken van respect.''

Plokker is in het bezit van het rapport van WerkCompas, het bemiddelingsbureau van de Haagse sociale dienst waarin wordt gesteld dat het geven van een hand een vereiste is in Nederland als men op zoek is naar werk. Plokker: ,,Het past in het huidige [politieke] klimaat om hier moeilijk over te doen. Maar de kwestie is ook: hoe zit het met iemand die een tatoe draagt, een ringetje in zijn oor heeft, een hoofddoek of een keppeltje draagt. Ga je die ook korten omdat ze dan eventeel minder makkelijk aan het werk komen?''