`Corus niet meer op intensive care'

Nu staalconcern Corus voor het eerst winst heeft gemaakt, kan president-commissaris Leo Berndsen van Corus Nederland met een gerust hart met pensioen gaan, zegt topman Philippe Varin.

De aankondiging van de eerste jaarwinst in de geschiedenis van staalconcern Corus is een opsteker voor de bijna twee jaar geleden aangetreden bestuursvoorzitter Philippe Varin. Hij kon de winstsprong vanmorgen, behalve aan de gestegen staalprijzen en de verbeterde marktomstandigheden, gedeeltelijk toeschrijven aan zijn operatie `herstel van succes', waarbij 1.300 banen verdwijnen en een deel van de – tot voor kort zwaar verliesgevende – Britse fabrieken van Corus wordt gesaneerd.

Ook bestuurlijk krijgt Varin meer bewegingsruimte, nu Leo Berndsen heeft aangekondigd dat hij vertrekt als president-commissaris bij Corus Nederland. In 2003 hield Berndsen nog, samen met de centrale ondernemingsraad, de voorgenomen verkoop van de aluminiumdivisie van Corus tegen, wat het staalconcern in een bestuurlijke crisis stortte. Met de benoeming van Jacques Schraven, die ook commissaris is in het Britse Corus-bestuur, als opvolger komen het Britse en het Nederlandse Corus-bestuur volgens Varin ,,meer op één lijn te liggen''.

Verwacht u dat de verhoudingen tussen het Britse en het Nederlandse deel van Corus hierdoor zullen verbeteren?

,,Die verhoudingen zijn al een stuk beter geworden. Er is een aantal Nederlanders toegetreden tot het Corus-bestuur en ik heb een goede verstandhouding opgebouwd met Leo Berndsen. Leo heeft natuurlijk zijn rol gespeeld rond de aluminiumverkoop, maar dat was voor mijn tijd en bovendien verkeerde Corus toen in een heel andere situatie. De raad van commissarissen van Corus Nederland heeft toen zo gehandeld om de continuïteit van Corus Nederland te bewaken. Inmiddels is die niet meer in gevaar en is de situatie bij Corus weer normaal.''

Bij uw aantreden zei u dat Corus op de `intensive care' lag. Is dat nu definitief voorbij?

,,Het was duidelijk dat de problemen in Engeland lagen. Mijn eerste prioriteit was het terugbrengen van de verliezen daar. Dat is nu gelukt. We maken een gezonde winst in Engeland en het verschil in winstgevendheid tussen het Nederlandse en Britse deel is aanmerkelijk kleiner geworden.''

U verwacht dit halfjaar evenveel winst als de afgelopen zes maanden, maar over de tweede jaarhelft bent u nog onzeker. Waarom is dat?

,,De belangrijkste onzekere factor zijn de grondstofprijzen. Die zijn vorig jaar al scherp gestegen, maar die stijging werd ruimschoots gecompenseerd door de hogere staalprijs. We verwachten dat de prijs van steenkool dit jaar zal verdubbelen ten opzichte van vorig jaar en dat de prijs van ijzererts met meer dan 70 procent zal stijgen. Het is onzeker of we die prijsstijgingen weer volledig kunnen doorberekenen aan onze afnemers. Maar de staalprijzen zullen dit jaar zeker niet dalen. Vorig jaar hebben we de prijzen over de hele linie met 20 procent kunnen verhogen en voor het eerste en tweede kwartaal van dit jaar hebben we ook alweer nieuwe prijsstijgingen aangekondigd.''

Corus wordt relatief steeds kleiner, vergeleken met staalreuzen als Arcelor en Mittal Steel. Moet Corus niet fuseren met het eveneens kleinere Duitse staalconcern ThyssenKrupp?

,,Het is duidelijk dat de staalindustrie te gefragmenteerd is en dat de consolidatie in de sector de komende jaren zal doorgaan. De tijd is er ook goed voor, want er wordt nu weer geld verdiend in de staalindustrie. Wij zijn echter pas eind 2006 klaar met de operatie `herstel van succes', die ons op hetzelfde winstniveau als de rest van de Europese staalindustrie moet brengen. Voorlopig wil ik me daarop concentreren. Maar als zich kansen voordoen, zullen we die bekijken.''

    • Jochen van Barschot