Brinkhorst blijft bij energieplannen

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) houdt vast aan het voorstel energiebedrijven te splitsen in een energieleverancier en een netwerkbeheerder. Een overeenkomst tussen de vier grootste energiebedrijven, de ambtelijke top van Economische Zaken en toezichthouder DTe die een dergelijke splitsing niet nodig achtte, legt Brinkhorst ter zijde.

Dat heeft een woordvoerder van Brinkhorst vanmorgen bevestigd. Gisteren stuurden de topmannen van de vier grootste energieconcerns (Nuon, Essent, Eneco en Delta) een brief aan het kabinet (onder meer aan premier Balkenende) waarin zij de ministerraad opriepen stemming over het splitsingsvoorstel van Brinkhorst uit te stellen. Zij deden in de brief hun beklag over Brinkhorst. De energieconcerns vrezen dat ze zonder netwerken in een vrije internationale markt te klein worden om een belangrijke rol te spelen. De bedrijven zouden dan een makkelijke prooi worden voor internationaal opererende buitenlandse concerns.

Brinkhorst zegt dat hij op verzoek van de Tweede Kamer alternatieven voor zijn wetsvoorstel liet onderzoeken, maar dat de resultaten daarvan onvoldoende zijn. Volgens een woordvoerder van Brinkhorst verdraaien de concerns de feiten als zij stellen dat er een deal zou liggen. ,,Er is altijd gezegd dat er verkenningen gedaan zouden worden, maar dat er van een akkoord geen sprake kon zijn zonder dat de minister daarmee in zou stemmen. Omdat in het voorstel van de concerns de privatisering van de bedrijven politiek niet haalbaar zou zijn, kon de minister hier niet mee akkoord gaan'', aldus de woordvoerder.

De energiebedrijven zijn teleurgestel in Brinkhorst, aldus de federatie van energiebedrijven, Energiened. Materieel zou het `akkoord' volledig aan de wensen van kabinet en Tweede Kamer tegemoet komen, stellen de bedrijven.

Brinkhorst wil de stroom- en gasbedrijven echter dwingen hun netwerken – de kabels in de grond – volledig los te koppelen van hun activiteit als energieleverancier: de kaartenbak met klanten. De minister wil in de wet vastleggen dat de afgesplitste netwerkbedrijven in handen blijven van de overheid, terwijl de productiebedrijven verkocht kunnen worden. Brinkhorst heeft voor zijn voorstel steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Het voorstel over de splitsing wordt morgen in het kabinet behandeld.