Belastingen omlaag voor Duitse firma's

In een poging de economische groei te stimuleren en de werkloosheid te bestrijden wil de Duitse regering het belastingtarief voor grote ondernemingen verlagen.

Bondskanselier Schröder (SPD) kondigde vanochtend in de Bondsdag een reeks maatregelen aan die al op korte termijn effect op de arbeidsmarkt moeten sorteren. Vorige maand stonden in Duitsland ruim 5,2 miljoen werkzoekenden geregistreerd, 12,6 procent van de beroepsbevolking.

Het tarief van de bedrijfsbelasting (Körperschaftssteuer) wil de roodgroene regering verlagen van 25 procent tot 19 procent. Schröder wees er echter nadrukkelijk op dat de tariefsverlaging gefinancierd moet worden door mazen in het belastingstelsel te dichten waarmee bedrijven de effectieve belastingdruk verlagen.

Ook wil Schröder het belastingregime voor middelgrote en kleine ondernemingen verbeteren. Het moet bovendien aantrekkelijker worden om familiebedrijven over te dragen aan een nieuwe generatie. Schröder wil daartoe het successierecht verlagen. Het verplichte startkapitaal voor nieuwe ondernemingen wordt verlaagd om het oprichten van bedrijven te vergemakkelijken. De invoering van een elektronisch handelsregister moet bureaucratische rompslomp voor bedrijven verminderen.

Daarnaast kondigde Schröder aan de komende vier jaar 2 miljard euro extra te willen investeren in de infrastructuur. Ook maakte hij bekend dat de Duitse energiebedrijven in de komende vijf jaar 20 miljard zullen investeren in de bouw van nieuwe energiecentrales en modernisering van bestaande installaties.

Twee jaar geleden lanceerde Schröder een hervormingsprogramma getiteld `Agenda 2010'. Sindsdien probeert men de werkloosheid te bestrijden door enerzijds de uitkeringen te versoberen en anderzijds de arbeidsbemiddeling te verbeteren. Desondanks stijgt de werkloosheid verder. Mede met het oog op belangrijke regionale verkiezingen dit voorjaar in Noordrijn-Westfalen zag Schröder zich gedwongen opnieuw tot actie over te gaan.

Schröder en vice-kanselier Fischer (Groenen) zouden vanmiddag de voorzitters van de oppositiepartijen CDU en CSU, Merkel en Stoiber, in de kanselarij ontvangen voor een `banen-top'. Schröder is voor een groot aantal maatregelen aangewezen op de steun van de christen-democraten en liberalen. In de Bondsraad, de deelstatenkamer die een belangrijke stem heeft in de belastingwetgeving, heeft de oppositie een meerderheid. Schröder wil bijvoorbeeld de subsidie op de bouw van een eigen huis schrappen en het geld investeren in onderwijs en wetenschap.

CDU-voorzitter Merkel zei dat ze de verlaging van het belastingtarief steunt. Wel verweet ze Schröder dat hij de werkelijkheid niet onder ogen wil zien. ,,Als u zo verdergaat, leidt u Duitsland naar de ondergang.''