`Belastingdienst snel beter bereikbaar'

De bereikbaarheid en de dienstverlening van de belastingdienst worden zo snel mogelijk verbeterd. Staatssecretaris Wijn (Financiën, VVD) heeft de Tweede Kamer gisteren toegezegd binnen een maand met maatregelen te komen.

De bewindsman voelt niets voor een algemeen uitstel voor het inleveren van de aangifte, die voor 1 april binnen moet zijn. Wel zegde hij toe dat de fiscus zich coulant zal opstellen als bedrijven bij de verplichte digitale aangifte door technische problemen in de problemen zijn gekomen. Als er bedrijven zijn die dit kunnen aantonen, krijgen zij uitstel of mogen zij de aangifte toch op papier doen.

De bewindsman kreeg gisteravond felle kritiek van met name regeringspartij VVD en de oppositiepartijen. Zij toonden zich zeer ontevreden over de bereikbaarheid en de dienstverlening. Contact krijgen met de fiscus is moeilijk en als een belastingplichtige daar al in slaagt, ontbreekt vaak de deskundigheid om de vragen te beantwoorden. De extra mankracht die Wijn eerder dit jaar al inzette, is volgens de Kamer onvoldoende. Volgens Kamerlid Dezentjé Hamming (VVD) worden deze medewerkers in vier avonden opgeleid. Zij heeft een steekproef laten doen, waaruit bleek dat veel vragen verkeerd werden beantwoord. Een steekproef die de Kamer door het NIPO wilde laten uitvoeren ging niet door, omdat het onderzoeksinstituut de bereikbaarheid van de belastingdienst te slecht vond. Volgens Dezentjé deugt ook de ,,cultuur'' binnen de dienst niet, omdat er niet geluisterd wordt naar de klachten van de eigen medewerkers. Zij eiste dat de problemen binnen drie maanden flink verbeterd zijn, anders wil zij een ,,pittig gesprek'' voeren met Wijn.

Wijn ging diep door het stof. Hij erkende dat de bereikbaarheid in de eerste maanden van dit jaar ,,uitermate belabberd'' was en noemde dat ,,buitengewoon vervelend en afschuwelijk voor de belastingbetaler''. Volgens Wijn komen de problemen onder meer door bezuinigingen. De oppositie wierp tegen dat het kabinet de problemen dus aan zichzelf te wijten heeft.