Artsen hielden uitbraak stil

Medisch specialisten van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben een uitbraak van de besmettelijke geslachtsziekte LGV verzwegen, omdat ze er eerst over wilden publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Dat staat in een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie heeft tegen de betrokken dermatologen een klacht ingediend bij het medisch tuchtcollege.

In januari 2003 meldde zich de eerste met LGV besmette patiënt bij de polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) in het Erasmus Medisch Centrum. In de zomer van 2003 waren 14 patiënten bekend.

Als een arts bij een groep patiënten deze diagnose stelt, verplicht de Infectieziektewet hem dit door te geven aan de plaatselijke GGD. De specialisten van de Rotterdamse soa-polikliniek deden dat niet, hoewel medewerkers erop aandrongen de uitbraak te melden bij de Rotterdamse GGD. De dermatologen spraken volgens de inspectie af de ziekte geheim te houden ,,uit angst dat een ander er met de ontdekking vandoor zou gaan''. Pas eind 2003 kwam de GGD Rotterdam achter de uitbraak door een artikel in The Journal of Clinical Infectious Diseases.

Het Erasmus Medisch Centrum ontkent dat de specialisten van de polikliniek de uitbraak bewust hebben verzwegen. De infectieziekte staat niet op de lijst besmettelijke ziekten, aldus het centrum.

De inspectie oordeelt dat de polikliniek de volksgezondheid in gevaar heeft gebracht. De Rotterdamse GGD, zo schrijft de inspectie, kon door deze gang van zaken ,,ten minste zes tot acht maanden'' te laat maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen, ,,met als gevolg een naar alle waarschijnlijkheid veel grotere verspreiding van de infectieziekte''. Er is nu sprake van een epidemie onder homoseksuele mannen in West-Europa en de VS.

In Nederland is van 101 mannen bekend dat ze de ziekte hebben opgelopen. Zij hebben een ernstige anale infectie. Lymfogranuloma venereum is een tropische infectieziekte die al tien jaar niet meer in Nederland was voorgekomen.