`Officier wil El Tahweed moskee niet vervolgen'

De Amsterdamse officier van justitie P. Velleman heeft het college van procureurs-generaal geadviseerd om het bestuur van de El Tawheed moskee in Amsterdam niet strafrechtelijk te vervolgen voor het verspreiden van islam-boeken die zouden oproepen tot mishandeling en discriminatie van homoseksuelen en vrouwen.

Dit meldt de Haagse advocaat A.H. Westendorp van de moskee op basis van een telefonisch gesprek met discriminatie-officier Velleman op 25 februari. De raadsman heeft de officier een fax gestuurd waarin hij aan het telefoongesprek refereert. Het Amsterdamse parket wil niet reageren op de uitlatingen van de advocaat en laat weten ,,dat het vooronderzoek nog niet is afgerond''. Bronnen bij de Amsterdamse justitie bevestigen dat Velleman het college heeft geadviseerd om het moskeebestuur niet aan te klagen. Het college van procureurs-generaal bevestigt dat ,,over de zaak wordt gesproken, maar dat is gebruikelijk bij zulke gevoelige zaken''. Over de inhoud van het overleg en het stadium van het vooronderzoek wil de woordvoerder evenwel niks loslaten.

Vorig jaar april bleek dat de moskee twee omstreden boeken verkocht, `De weg van de moslim' en `Fatwa's of muslim women', waarin zou worden opgeroepen homoseksuelen van flatgebouwen te gooien en vrouwen te besnijden. In reactie daarop zei minister-president Balkenende dat zonodig het strafrecht moet worden aangepast als het niet voldoet om ,,onbestaanbare en walgelijke'' uitspraken over homo's en vrouwen te verbieden. Minister Donner (Justitie) herhaalde dat nadat de Tweede Kamer de boeken in scherpe bewoordingen had veroordeeld.

De Amsterdamse discriminatie-officier kreeg de opdracht om te onderzoeken in hoeverre de teksten aanzetten tot haat, discriminatie en racisme en de moskee daarvoor strafbaar kan worden gesteld. Het onderzoek heeft volgens Westendorp uitgewezen dat de boeken die de moskee verkoopt als beledigend voor homoseksuelen en vrouwen kunnen worden opgevat, maar `religieus' van aard zijn, `in overeenstemming met de islam' en niet oproepen tot het begaan van strafbare feiten

Het derde boek, `Gids voor islamitische opvoeding', heeft de moskee naar eigen zeggen nooit in de boekhandel te koop aangeboden, omdat het volgens de moskeewoordvoerder ,,zwakke islamitische overleveringen'' bevat. Van juist dit boek heeft de landelijke discriminatie-officier volgens advocaat Westendorp gezegd dat het mogelijk wel haat zaait en geldt als opruiend tegen bevolkingsgroepen, omdat dit boek niet zuiver religieus van aard is maar ook nadrukkelijk oproept tot strafbare feiten. ,,Velleman heeft me gezegd dat het college vooral naar dit boek kijkt'', aldus Westendorp. ,,Maar omdat de moskee zich nadrukkelijk distantieert van dit boek en het niet in de boekhandel verkoopt, kan El Tawheed hiervoor volgens Velleman niks worden aangerekend''.

    • Wubby Luyendijk