Minister boos om subsidie filmpjes

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) heeft de hulporganisaties ICCO, Plan Nederland en Novib geschreven dat ze geen subsidie mogen geven aan initiatieven die strijdig zijn met het kabinetsbeleid. Volgens de organisaties doelt Van Ardenne in haar brief op de VARA-productie 26.000 Gezichten over uitgeprocedeerde asielzoekers.

De drie organisaties zijn verbaasd over de brief. Nooit eerder ontvingen ze een dergelijke aanwijzing. Een woordvoerder van Novib ervaart de brief van Van Ardenne aan de hulporganisaties als een ,,ondercuratelestelling''. ,,Het is juist onze rol dat we kritiek op kabinetsbeleid leveren.''

Van Ardenne schreef haar brief naar aanleiding van de betrokkenheid van de drie organisaties bij het project 26.000 Gezichten. In korte, door de VARA uitgezonden films, worden asielzoekers getoond die de komende drie jaar Nederland moeten verlaten. De VARA zendt deze portretten bijna dagelijks uit. Minister Verdonk (Integratie, VVD) ervaart de films als kritiek op haar uitzettingsbeleid.

,,Ik nodig u uit om in de toekomst vooraf met mij te overleggen over initiatieven waarvan u kunt aannemen dat deze als onverenigbaar met mijn beleid kunnen worden aangemerkt'', schrijft Van Ardenne aan ICCO, Plan Nederland en Novib.

Een woordvoerder van ICCO zegt 5.000 euro uit ,,particulier geld'' aan het project te hebben gegeven. Plan Nederland doneerde 4.000 euro uit de ,,eigen middelen''. Novib gaf geen geld. Wel zit de directeur van Novib, S. Borren, in het comité van aanbeveling van 26.000 Gezichten.

Tweede-Kamerleden van VVD en CDA steunen Van Ardenne en willen dat de hulporganisaties de verstrekte bedragen teruggeven aan het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. ,,Het project gaat immers om asielzoekers en niet om armoedebestrijding'', stelt CDA'er Ferrier.

Directeur Witvliet van Plan Nederland wil snel van de minister horen ,,wat ze met haar brief bedoelt''. Hij wil vooral weten of Van Ardenne wel iets te zeggen heeft over geld dat Plan Nederland niet van de overheid heeft ontvangen. Een woordvoerder van ICCO wijst op wat Van Ardenne Tweede-Kamerleden vorige week nog meldde: ,,Maatschappelijke organisaties zijn autonoom en geen uitvoerders van overheidsbeleid.''