Lubbers: onderzoek VN-onderzoekers

De voormalige hoge commissaris voor de vluchtelingen, Ruud Lubbers, heeft in open brieven aan de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN en secretaris-generaal Kofi Annan gevraagd om een onderzoek naar de werkwijze van het VN-onderzoeksbureau OIOS.

Dat bureau onderzocht vorig jaar de beweerde seksuele intimidatie door Lubbers, die vorige maand onder druk van Annan aftrad. Annan verklaarde in juli een door OIOS onderzochte klacht tegen Lubbers juridisch ongegrond, maar gaf hem wel een reprimande.

Lubbers zegt te hopen dat de voorzitter en Annan in onderling overleg actie ondernemen voor ,,een onderzoek naar de procedurele aspecten (zoals het punt van de vertrouwelijkheid) van OIOS-onderzoeken, zoals geïllustreerd in deze zaak, met een bedoeling mij recht te doen en te verzekeren dat de Verenigde Naties in de toekomst de normale vereisten van een juiste gang van zaken volledig naleven''.

Lubbers beklaagt zich in beide brieven van 12 maart over lekken naar de media. Om herhaling te voorkomen moet ,,de werkwijze worden hersteld, door of de secretaris-generaal of de Algemene Vergadering, in het belang van gerechtigheid''. Lubbers brengt zelf beide brieven in de openbaarheid met daarbij een lang persbericht, waarin hij klaagt over ,,het wangedrag van OIOS''.

Of de brieven iets zullen uithalen, is zeer onduidelijk. Annans woordvoerder zei gisteren in reactie op Lubbers' brieven dat een ,,herziening van OIOS al op komst is'' en dat geen verder commentaar te verwachten is.