Kamer steunt opening dossiers gevluchten

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) om informatie uit dossiers van individuele asielzoekers openbaar te maken, mits ze dat terughoudend en zorgvuldig doet.

Dit bleek vanmorgen in een spoeddebat in de Tweede Kamer. Verdonk zei dat ze zich in de toekomst actief tot de media en de Tweede Kamer zal richten als het verhaal dat een asielzoeker over zichzelf in de publiciteit brengt eenzijdig of niet correct is.

Ook zal ze minder snel terugvallen op de mogelijkheid om de Tweede Kamer vertrouwelijk te informeren. In het afgelopen jaar informeerde Verdonk de Kamer in zeventien gevallen (deels) vertrouwelijk. Met het openbaar maken van gegevens uit asieldossiers wil Verdonk zich teweer stellen tegen de stroom verhalen over uitgeprocedeerde asielzoekers die het afgelopen jaar in de media is verschenen. Daardoor is volgens haar een eenzijdig beeld ontstaan van de asielpraktijk.

GroenLinks en SP bleven bij hun standpunt dat er geen wettelijke grondslag is voor haar plan. ,,U maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen'', zei het Kamerlid De Wit (SP). Kamerlid Vos (GL) betichtte Verdonk van ,,machtsmisbruik'' en het voeren van ,,een intimidatie strategie'' ten aanzien van asielzoekers.

ChristenUnie, PvdA, SGP en D66 vonden wel dat Verdonk haar ,,dreigende toon in de media'' moet matigen. Ze refereerden aan haar uitspraak vorige week in het Radio 1 Journaal dat asielzoekers ,,zijn gewaarschuwd'' als ze de publiciteit zoeken. Tevens hekelde het Kamerlid De Vries (PvdA) het feit dat de minister van Justitie ook in gebreke blijft als media daar aankloppen met vragen om het relaas van een asielzoeker zelf of zijn advocaat van wederhoor te voorzien.

De PvdA sprak de verwachting uit dat het asielbeleid aan ,,zorgvuldigheid wint'' als er een evenwichtiger beeld ontstaat van de asielpraktijk in individuele gevallen. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) riep Verdonk gisteren in een advies op om ,,alleen in zeer uitzonderlijke gevallen de openbaarheid te zoeken''.