Historisch Museum Arnhem blijft open

Het Historisch Museum Arnhem blijft open. De Arnhemse gemeenteraad heeft gisteravond een voorstel van het college van B en W verworpen om het museum in het kader van een bezuinigingsoperatie met ingang van 2007 te sluiten. Dit zou een jaarlijkse besparing van 100.000 euro opleveren. De Arnhemse gemeenteraad vindt dat Arnhem over een historisch museum behoort te beschikken. Wel is het is onzeker of het museum in de huidige vorm en op de huidige locatie, een patriciërswoning uit de 18e eeuw, gehandhaafd blijft. In het museum wordt voornamelijk aardewerk, glas en zilver tentoongesteld. De gemeenteraad wil dat ook aan belangrijke thema's uit de Arnhemse geschiedenis, zoals de Slag om Arnhem, aandacht wordt geschonken. De Arnhemse historische vereniging Prodesse Conamur ziet kansen om in samenwerking met de gemeente en het Gelders Archief een nieuw historisch museum op te zetten. Dit museum zou dan een plek moeten krijgen in Rijnboog, het nieuwe stadshart van Arnhem. Ook de Arnhemse gemeenteraad noemt Rijnboog als nieuwe locatie.