Geld voorlichting over grondwet EU

Het Europees Parlement stelt voor dit jaar 7,7 miljoen euro extra beschikbaar ten behoeve van voorlichting over de Europese Grondwet. Volgend jaar wordt voor dit doel 1 miljoen gereserveerd. De begrotingscommissie van het europarlement schaarde zich gisteren in meerderheid achter deze verhoging van het voorlichtingsbudget. Vooral van de zijde van de Britste Conservatieven bestonden bezwaren. Daar wordt gevreesd dat een voorlichtingsactie in de praktijk zal neerkomen op een pro-campagne. Eerder stelde de Europese Commissie al een bedrag van 8 miljoen euro beschikbaar om de Europese Grondwet aan de burgers over te brengen.