Europa schaamt zich voor shoah

Ten overstaan van de voltallige Israëlische regering en Israëlische tv-kijkers hebben Europese presidenten, premiers en ministers beloofd ,,de strijd tegen het anti-semitisme'' te zullen opvoeren. Bij de opening van het nieuwe holocaust-museum van Yad Vashem (,,een monument en een naam'') spraken Europese regeringsleiders over hun schaamte dat de shoah, de jodenvernietiging, in Europa heeft plaatsgevonden en verzekerden Israël van aanhoudende inspanningen om het nieuwe anti-semitisme met repressieve maatregelen de kop in te drukken.

Zij reageerden op de vaststelling van de Israëlische president Katsav dat Europa op het ogenblik ,,wordt overspoeld door een golf van anti-semitisme die qua omvang zijn weerga niet kent sinds de Tweede Wereldoorlog''. Hij noemde als voorbeelden de aanvallen op synagoges, het bekladden van joodse begraafplaatsen en het verspreiden van anti-semitische teksten op internet. Voorafgaande aan het diner na de opening van het holocaust-museum zei Katsav niet te begrijpen waarom de joden worden gezien als een bedreiging voor de wereldvrede, terwijl Israël zich alleen maar verdedigt tegen terrorisme.

Voor de Belgische premier Verhofstadt was dat aanleiding om te zeggen dat ook degenen die het voortbestaan van de staat Israël en haar recht op veiligheid in twijfel trekken, zich bezondigen aan antisemitisme.

Van de Poolse president Kwasniewski tot en met premier Balkenende en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Fischer onderschreven deze stelling en verklaarden gecommitteerd te zijn aan het voortbestaan en de veiligheid van Israël.

Zowel Verhofstadt als Balkenende hebben premier Sharon uitgenodigd voor officiële werkbezoeken aan België en Nederland. Enkele jaren geleden werd in België nog geprobeerd om Sharon te laten vervolgen wegens oorlogsmisdrijven.

Als er in België sprake is van een herwaardering van de Israëlische premier dan is dat zeker het geval in Frankrijk. De Franse premier Jean-Pierre Raffarin was niet alleen naar Jeruzalem gekomen voor de openingsplechtigheid, maar voor een ,,mission d'affection'', een missie om de banden tussen Frankrijk en Israël te herstellen, na de wrijvingen over een bezoek van president Chirac aan Ramallah en de oproep van Sharon aan Franse joden om terstond naar Israël te verhuizen, omdat het in Frankrijk te gevaarlijk zou zijn geworden. Frankrijk stond aan de wieg van de geboorte van de staat Israël en zal altijd naast Israël blijven staan, aldus Raffarin.

Het nieuwe holocaust-museum in Jeruzalem wil onder meer door het gebruik van video, film en kunst het individuele verhaal van de 6 miljoen joodse slachtoffers centraal stellen. Het museum zal op 27 maart opengaan voor het publiek.