Bijval voor fatwa tegen Bin Laden

De Islamitische Commissie van Spanje heeft veel bijval gekregen sinds zij vorige week de fatwa tegen Osama Bin Laden uitsprak.

De reacties op de fatwa tegen Osama Bin Laden en Al-Qaeda hebben Mansur Escudero verrast. De secretaris van de Islamitische Commissie van Spanje, het vertegenwoordigende overlegorgaan van de moslims met de regering, werd overstroomd met elektronische post en telefoontjes en met vragen van journalisten sinds hij afgelopen vrijdag, ter gelegenheid van de herdenking van de terreuraanslagen in Madrid, Bin Laden in de ban deed. Het was de eerste maal dat een moslimorganisatie zich zo uitdrukkelijk uitsprak tegen de terreur van Al-Qaeda en zijn leider.

,,Nee, tot dusver hebben we geen enkele negatieve reactie binnengekregen'', zegt Escudero, een 57-jarige psychiater uit Andalusië. ,,Al heeft wel in een Israëlische krant gestaan dat deze veroordeling een dekmantel is en dat we eigenlijk een fundamentalistische organisatie zijn.'' Niettemin noteerde een persbureau dat Bin Ladens rechterhand Al-Zarqawi vanuit Irak zijn minachting over de fatwa liet blijken. Bush zou de uitspraak echter hebben verwelkomd als een positief resultaat van de Amerikaanse democratiseringspolitiek onder de moslims. Een ruggensteuntje dat door de Spaanse moslims minder wordt gewaardeerd, omdat zij zich juist altijd tegen de Amerikaanse politiek in Irak en Israël hebben uitgesproken.

Een fatwa is een oordeel gebaseerd op interpretatie van de koran en de sunna, de overlevering van uitspraken van de profeet Mohammed. ,,In het licht van deze en andere teksten van de islam zijn de handelingen van Osama Bin Laden en zijn organisatie Al-Qaeda [...] geheel verboden en het onderwerp van een totale veroordeling door de islam'', aldus de fatwa.

,,De moslims moeten weten dat de terreur een bedreiging van de islam is en schade toebrengt aan onze religie en aan de moslims.'' Het getoonde fanatisme, de arrogantie en de religieuze intolerantie leiden tot de conclusie dat Bin Laden en de zijnen ,,met de islam en de traditie van de profeet Mohammed hebben gebroken'', aldus de fatwa.

Hoewel een fatwa in principe een universele geldigheid heeft, is de betekenis vooral symbolisch, zo erkent Escudero. Maar de werking blijkt niet minder krachtig: binnen en buiten Europa wordt sinds de fatwa de vraag gesteld waarom andere moslimorganisaties achterblijven. Zo vroeg de Marokkaanse krant Libération zich gisteren af waarom de raad van de ulema's, de Marokkaanse schriftgeleerden, niet met een soortgelijke veroordeling kon komen.

Dat de fatwa controversieel ligt, bleek ook in Spanje zelf. Binnen de Islamitische Commissie woedt al sinds de oprichting van het orgaan een verlammende strijd tussen de vooruitstrevende groepen, die vooral bestaan uit bekeerde Spanjaarden als Escudero, en de voor een belangrijk deel door de uiterst conservatieve Saoedi's gefinancierde gemeenschappen van geïmmigreerde moslims. De laatsten onderschreven de fatwa niet.

,,We hebben al direct na de aanslagen verklaard dat Osama Bin Laden vijand nummer één van de moslims is. Maar hij blijkt nog steeds als een soort grote moslimleider en een bevrijder van de moslims te worden gezien. Dat beeld moet doorbroken worden'', aldus Escudero, die de komende tijd zal rondreizen om de fatwa ook in andere landen te laten propageren.

    • Steven Adolf