Zalm: CPB is te somber over groei

Het Centraal Planbureau (CPB) is volgens minister Zalm (Financiën, VVD) te somber met zijn voorspellingen voor economische groei. Het CPB verwacht dit jaar een groei van 1 procent en voor 2006 2,25 procent.

Zalm zei gisteren op een spreekbeurt van de VVD in Goes dat de Nederlandse economie na een moeilijke periode sneller aantrekt. Hij wees op het toenemende aantal vacatures, een herstel in de uitzendbranche, meer investeringen in het bedrijfsleven en verbeterde winstgevendheid bij ondernemingen. ,,Ik ben helemaal niet somber'', verklaarde de minister van Financiën.

Het CPB schrijft in zijn Centraal Economisch Plan (CEP) dat volgende week gepubliceerd wordt, dat de groeiramingen met de nodige onzekerheid omgeven zijn. Een hogere groei dan voorspeld is volgens het CPB dit jaar mogelijk als het consumentenvertrouwen zich verder herstelt en burgers hun opgelopen besparingen weer uitgeven. Maar het CPB waarschuwt ook voor het risico dat een snelle rentestijging en een daarmee gepaard gaande daling van de huizenprijzen het herstel van het consumentenvertrouwen kan schaden.

Zalm zei dat hij extra inkomsten van de overheid niet onmiddellijk wil uitgeven maar wil gebruiken om het overheidstekort te verminderen in lijn met wat is vastgelegd in het regeerakkoord.

De komende weken zet het kabinet de eerste stappen op weg naar de begroting voor volgend jaar. Op zijn weblog schrijft Zalm dat departementen al verzoeken voor extra uitgaven van enkele miljarden hebben gedaan. Dit jaar blijft er, evenals vorig jaar, bij de rijksuitgaven circa 2 miljard euro over die niet zijn uitgeven. Zalm in zijn weblog: ,,Des te meer er wordt gevraagd, des te makkelijker in één zwaai van tafel geveegd. [...] Begin me al op te warmen voor de strijd van de komende maand.''