Verklaring voor keuze van Thorbecke

In `Dezer Dagen' van 3 maart gaat J.L. Heldring in op enkele persoonlijke aspecten van Thorbecke. Maar hij begint met hem als politicus. Thorbecke zag in 1848 af van een minister-president, sterker: ,,hij was voorstander van de grootst mogelijke politieke verantwoordelijkheid van de afzonderlijke ministers''.

Is ooit ergens verklaard waarom Thorbecke deze keuze maakte? Waarom hij na de eenhoofdige leiding van Willem I en II het collectief van de ministerraad verkoos, zelfs zonder formele voorzitter? In Duitsland had Pruisen toch al een kanselier en in Engeland was er toch onder de koning altijd een `prime-minister', iemand die allerminst de eerste onder zijns gelijken was, maar min of meer hun chef? Wat zou de verklaring zijn? Een deal met de koning, die met een eerste minister duidelijk niet meer het (formele) hoofd van de regering zou zijn? Beduchtheid voor de persoonlijke verantwoordelijkheid voor een beleid? De gevolgen hebben we geweten en voelen we nog.

    • Jan Hondebrink