Raming Verenigde Naties: `ten minste 180.000 doden in Darfur'

Het geweld in de West-Soedanese regio Darfur heeft het afgelopen anderhalf jaar ,,zeker 180.000'' levens gekost. Dat zegt de assistent-secretaris-generaal voor Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties, Jan Egeland.

Eerdere schattingen gingen uit van 70.000 doden. Egeland zei vorige week al dat dit aantal achterhaald was, maar toen waagde hij zich nog niet aan een nieuwe raming. Gisteren zei hij dat ,,sinds de noodsituatie in Darfur zich eind 2003 heeft verslechterd maandelijks ten minste 10.000 mensen zijn gestorvenn, waarmee je in achttien maanden uitkomt op een totaal van 180.000''. ,,Het kunnen er zelfs meer zijn dan 200.000 maar ik denk dat 10.000 per maand een redelijke schatting is.''