Mak pleit juist voor tolerantie en respect

Het is verbazend dat er zoveel kritiek is op de schrijver van Gedoemd tot kwetsbaarheid. Het verwijt van nationaal navelstaren komt misschien hard aan bij zelfgenoegzame mensen, die vinden dat onze cultuur tolerant en respectvol is en verdedigd moet worden. In NRC Handelsblad van 8 maart lijkt theoloog Wolter Huttinga het eens te zijn met Maks cultuurkritiek maar waarschuwt hem tegen sympathie voor moslims, ,,hen die onze (`christelijke'?) cultuur verwerpen en er met messen en bommen op afrennen om haar te vernietigen''. Doen alle moslims dat?

Geert Mak pleit voor tolerantie en respect voor anderen! Hij signaleert daarentegen dat veel politici en opiniemakers de moord op Theo van Gogh een structureel vraagstuk vinden, dat alles te maken heeft met islamitische immigranten. In Nederland wordt plotseling een hele grote bevolkingsgroep geïdentificeerd met enkele mensen als Mohammed B.

In Gedoemd tot kwetsbaarheid wordt gewaarschuwd voor dit soort `wij-zij denken' en voor ongenuanceerde uitlatingen, wat in nazi-Duitsland tot grote rampen leidde en recent in Joegoslavië samenlevingen en families vernietigde. Dit is een schril contrast met het christelijke voorbeeld van Jezus die omzag naar de vreemdeling, de arme, de zieke, de weduwe, de verdrukte.

    • Gerrit Wolf