Eenzijdige publiciteit

Het hoofdredactioneel commentaar van NRC Handelsblad van 10 maart `Eenzijdige publiciteit' stelt dat een medewerker van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR de lokale bevolking in het dorpshuis van een niet nader genoemde noord-Nederlandse plaats zou hebben gewaarschuwd over de achtergronden van een afgewezen asielzoeker.

Wij willen hierbij beklemtonen dat geen enkel staflid van UNHCR bij de in dit commentaar beschreven gebeurtenissen betrokken is geweest. UNHCR is van mening dat de vertrouwelijkheid van de asielprocedure en van informatie die in de loop van deze procedure naar voren komt, juist van het allerhoogste belang zijn.

Wij hopen dan ook dat de voorstelling van zaken zoals gesteld in dit hoofdredactioneel zo spoedig mogelijk kan worden rechtgezet.

    • Diederik Kramers
    • Voorlichter Unhcr Benelux