Dekker: huur stijgt 1,8 procent in 2005

Minister Dekker (VROM, VVD) verwacht dit jaar een gemiddelde huurstijging van 1,8 procent. Vorig jaar gingen de huren met bijna 3 procent omhoog. Dekker schrijft dit in een brief aan gemeentebesturen en corporaties. De stijging ligt voor woningen in de sociale huursector nog lager. Corpraties mogen van Dekker hun huren met niet meer dan 1,6 procent verhogen. Het maximum ligt dit jaar op 2,7 procent. De nieuwe huren gaan in op 1 juli van dit jaar. ,,De lage huurstijging is een eerste stap op weg naar het nieuwe huurbeleid'', aldus de minister.

Over dat nieuwe beleid zal binnenkort weer overlegd worden met de Tweede Kamer. Eerder moest Dekker onder druk van een meerderheid in de Kamer afzien van de liberalisatie van eenvijfde van de huurmarkt. Onder de huurders leidden de plannen tot commotie omdat forse stijgingen werden verwacht waar niets tegenover zou staan. Met het nieuwe huurbeleid wil Dekker ervoor zorgen dat woningzoekenden makkelijker een woning vinden. Daartoe moet het aanbod groter worden. Regeringspartij CDA blijft vasthouden aan de eis dat eerst meer nieuwbouw moet worden gepleegd, voordat de huren worden vrijgelaten.

Een gemiddelde stijging onder de 2 procent is de laagste sinds jaren. Sinds 1995 lag de toename steeds boven de 2,5 procent. De matige verhoging wordt vooral veroorzaakt door de geringe huurstijging van huurwoningen van corporaties: 1,6 procent.

Naar verwachting zullen de huren vanaf volgend jaar juli sterker stijgen als gevolg van het nieuwe huurbeleid. De verhuurders wordt dan toegestaan om per jaar 2 en later 3 procent op te tellen bij de inflatie. In 2008 zal dan definitief worden bekeken of de woningcorporaties voldoende nieuwe woningen hebben gebouwd om een deel van de huren onder voorwaarden vrij te laten. De maximale huurgrens, waaronder nog huursubisidie wordt toegekend ligt dit jaar op 604.72 euro.