Bedrijventerreinen

In het artikel Dooie dozen (12 maart, pagina 22), over bedrijventerreinen, werd Imoss bureau voor stedenbouw genoemd als winnaar van de prijsvraag `De logica van de lelijkheid'. Voor de winnende inzending werkte het samen met bureau Meedenken en doen.