`SNS Reaal op overnamepad'

Het financiële concern SNS Reaal wil een actieve rol spelen in de krachtenbundeling tussen verzekeraars. Een grote overname is daarbij niet uitgesloten, zei bestuursvoorzitter S. van Keulen vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers. De nettowinst van de bankverzekeraar kwam uit op 310 miljoen euro. Dat is circa 28 procent meer dan in het voorgaande boekjaar. In het winstcijfer zijn eenmalige baten verwerkt van in totaal 53 miljoen euro. Het gaat om de vrijval van pensioenen en de afbouw van de SNS Reaal Invest. SNS Bank wil dit jaar zes nieuwe filialen openen in en rondom de vier grote steden.