Mogelijk toch schikking bouwfraude

De regeringspartijen CDA en VVD willen tegen de zin van het kabinet toch een schikking met de bouwbedrijven treffen om de schade door fraude te vergoeden. De ministers Dekker (VROM, VVD) en Peijs (Verkeer, CDA) moeten opnieuw onderhandelen met de bouwers.

Dat zeggen de Kamerleden Atsma (CDA) en Hofstra (VVD) nadat ze het kabinetsbesluit van 4 maart hebben bestudeerd. Op die dag wees de ministerraad de door Dekker en Peijs getroffen schikking van 65 miljoen euro met de bouwers af. Het bedrag zou volgens de meerderheid van het kabinet te laag zijn en daarom moesten de 1.100 claims wegens fraude, zoals aangetoond door de parlementaire enquêtecommissie, door de rechter worden beoordeeld.

De Tweede Kamer organiseert volgende week een hoorzitting met vertegenwoordigers van de bouw en de lagere overheden (gemeenten en provincies), waarna een week later een debat volgt met het kabinet. Atsma benadrukt dat hij en zijn collega's ,,niet over de hoogte van de schikking'' gaan, maar sluit tegelijk niet uit ,,dat de nieuwe onderhandelingen tot een hoger bedrag zullen leiden''. Heijmans, een van de grootste bouwmaatschappijen in Nederland, liet zich vorige week al in die zin uit.

Bouwend Nederland heeft nog geen uitnodiging voor hervatting van onderhandelingen ontvangen, aldus vice-voorzitter Nelissen van de brancheorganisatie. ,,We zijn wel uitgenodigd voor de hoorzitting in de Kamer.'' Volgens Nelissen is de branche ,,te allen tijde bereid'' opnieuw te onderhandelen. ,,Maar het is ons nog steeds niet duidelijk waarom een conceptovereenkomst, waar alle partijen het over eens waren, in de ministerraad werd afgeblazen.''

Vertegenwoordigers van het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gingen eerder deze maand akkoord met een schikking van minimaal 50 miljoen euro. Daarnaast zou de bouwbranche 15 miljoen euro meefinancieren aan een door de overheid geïnitieerd project om de bouwbranche verder te professionaliseren.

Volgens betrokkenen bij de onderhandelingen was er weliswaar overeenkomst over het schikkingsbedrag van 50 miljoen euro, maar waren de bouwbedrijven slechts bereid om een garantiebedrag van 32,5 miljoen euro te fourneren. Als de hoogte van het garantiebedrag het struikelblok in de onderhandelingen vormt, is Bouwend Nederland bereid om daarover te onderhandelen.