Geen behoefte aan inzage in dossiers asielzoekers

Minister Verdonk wil inzage geven in dossiers van asielzoekers die de media opzoeken als zij uitgeprocedeerd zijn. Doel is te komen tot een meer evenwichtige beeldvorming. Wie heeft echter behoefte aan inzicht in de vraag of iemand terecht of onterecht moet terugkeren als het mensen betreft die vijf jaar of langer in Nederland hebben geprocedeerd? Ik niet en denk dat dit voor velen geldt.

Het is niet humaan om mensen vijf jaar lang in onzekerheid te laten verkeren en ze daarna uit hun inmiddels vertrouwde omgeving terug te sturen. Er zijn soms jonge kinderen bij betrokken die behoorlijk Nederlands spreken en de taal van hun land van afkomst nauwelijks spreken. Hebben deze mensen en kinderen niet gewoon recht op een generaal pardon? Zou de overheid voor deze groep niet gewoon moeten zeggen: sorry dat we u zolang in onzekerheid hebben laten verkeren en niet sneller in staat waren uw asielprocedure af te handelen. Wij erkennen deze fout en hebben daarom besloten dat u mag blijven. Helaas spreken de ministers liever over een gekozen burgemeester dan over een generaal pardon. We besteden in Nederland liever veel geld aan dassenfamilies waarvan de burcht verplaatst moet worden omdat ze niet uit hun vertrouwde omgeving gehaald mogen worden. Zelfs de christelijke partijen die open zouden staan voor hun medemens laten niets van zich horen.

    • D. Dolmans