Bescheiden start door te lage subsidies

Het nieuwe Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam, waar zich in juni een deel van het Holland Festival afspeelt, begint in september met een ,,bescheiden'' programmering van 180 concerten.

Het eerste seizoen biedt naast incidentele concerten 33 series met 130 concerten. Het aanbod is gevarieerd: van zeer oude tot de allernieuwste muziek, jazz, wereldmuziek en muziektheater.

Directeur Jan Wolff, die bij de gemeente Amsterdam het riante Muziekgebouw gerealiseerd kreeg als opvolger van de piepkleine IJsbreker, had voor de programmering van rijk en gemeente een miljoen euro subsidie gevraagd. Hij kreeg aanvankelijk vier ton, uiteindelijk verhoogd tot zes.

Alle kantoorruimte in het Muziekgebouw aan de oostkant van het Centraal Station is inmiddels verhuurd aan tal van ensembles en het Holland Festival. De NPS gaat vanuit het Muziekgebouw het dagelijkse kunstprogramma TV3 uitzenden. Al op 25 maart gaat het café Star Ferry in het Muziekgebouw open met een uniek uitzicht op het IJ.

Kosten en programmering van het Muziekgebouw stuitten eerder op scepsis bij de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad, die beide teruglopende kunstbudgetten moesten verdelen. Wolff rekent er niet op dat hij in de huidige Kunstenplanperiode 2005-2008 nog extra geld krijgt.

Over de toekomstige programmering en het beheer van het Muziekgebouw, waarin ook het Bimhuis is gevestigd, zijn rond de jaarwisseling aan staatssecretaris M. van der Laan (cultuur) en de Amsterdamse cultuurwethouder H. Belliot adviezen gegeven door Jan Zekveld, programmeur van de ZaterdagMatinee in het Amsterdamse Concertgebouw, en Truze Lodder, zakelijk directeur van de Nederlandse Opera.

Zekveld prijst de ambities van Wolff en ziet het Muziekgebouw, naast het Concertgebouw en de Nederlandse Opera in het Muziektheater, als een derde pijler onder het Amsterdamse muziekleven met een internationale uitstraling. Maar hij vindt de artistieke profiel van de programmering als gevolg van het gebrek aan financiën nu nog niet in overeenstemming met omvang, schaal en potentie van het Muziekgebouw. Dat heeft een flexibel te gebruiken zaal voor 735 tot 1500. Zekveld signaleert ,,een extreem spaningsveld'' tussen de investering van 57 miljoen euro en de verwachtingen. Hij raadt de politici aan de ,,nog bestaande koudwatervrees'' over programmering en kwaliteit te laten varen. Hij pleit voor garanties zodat wat nu op stapel staat ook snel kan worden gerealiseerd.

Truze Lodder adviseert een efficiënte beheersvorm, waarbij er geen aparte beheersstichting komt en het Muziekgebouw en het Bimhuis zonder belangenverstrengeling direct huurders zijn van de gemeente, gekoppeld aan een driepartijenovereenkomst. Ook is Lodder tegen een aparte stichting voor de programmering, zoals de landelijke en plaatselijke adviesraden hebben voorgesteld.