Wel uit vakantiehuisje worden gezet, of niet

De column `Vakantiehuisje' van Margo Trappenburg (NRC Handelsblad, 4maart) is gebaseerd is op één groot misverstand. Trappenburg veronderstelt dat PvdA, VVD en LPF vorige week een pleidooi voor een generaal pardon voor bewoners van vakantiehuisjes hebben gehouden. Dat geldt in ieder geval niet voor de PvdA, en de VVD heb ik hier evenmin voor horen pleiten.

Het is een feit dat veel gemeenten in het verleden verkeerde verwachtingen hebben gewekt en de bewoning van vakantiehuisjes jarenlang hebben gedoogd. Wat de PvdA wil, is dat minister Dekker in die gemeenten op basis van objectieve criteria de persoonsgebonden gedoogbeschikking actief inzet. Zo'n persoonsgebonden gedoogbeschikking betekent dat de huidige bewoners voorlopig in hun recreatiewoning mogen blijven. De bestemming van de recreatiewoning wordt dus niet omgezet in een reguliere woonbestemming. Zo'n beschikking kan wat mij betreft worden afgegeven als de woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en op een locatie ligt waar je ook daadwerkelijk vindt dat gewoond mag worden.

Minister Dekker moet de regie nemen, opdat gelijke gevallen inderdaad zo gelijk mogelijk behandeld worden. Dat gebeurt nu dus niet en dat leidt tot ongewenste situaties. Pech gehad, zo stelt Margo Trappenburg. In de ene gemeente heb je als crimineel nu eenmaal een hogere pakkans dan in de andere. De vergelijking met criminelen laat ik aan Trappenburg, maar gaat wat mij betreft volledig mank. Tegenover criminelen kan ik me zo'n antwoord nog voorstellen, maar tegenover goedgelovige burgers schiet het wat mij betreft tekort. Zeker als het gaat om de fundamentele vraag of je uit je huis wordt gezet of niet.

Vandaar dus dat minister Dekker er naar moet streven gelijke gevallen ook zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Dat is dus per se geen generaal pardon zoals Trappenburg beweert.

Tot slot: gemeenten die vanaf het begin duidelijk zijn geweest in hun bedoelingen, moeten gewoon hun werk kunnen blijven doen. Daar is van geen enkel pardon sprake wat mij betreft.

    • Co Verdaas
    • Woordvoerder Vakantiehuisjes Pvda