Wel of geen lijfrente?

Vóór 1 april moet ik de aangiftediskette terugsturen naar de belastingdienst. Ik overweeg nog een lijfrenteverzekering af te sluiten. Kan ik de premie aftrekken over 2004? En van welk jaar moet ik uitgaan bij het berekenen van mijn pensioentekort?

(J.E.)

De laatste jaren is er nogal wat veranderd. In 2001 en 2002 werd de jaarruimte berekend op basis van het jaar waarin de premie werd afgetrokken. Maar het was ook mogelijk om de premie pas in het volgende jaar af te trekken. In deze jaren was er bovendien nog een basisaftrek van iets meer dan 1.000 euro, waar ook mensen zonder pensioentekort gebruik van konden maken.

Met ingang van 2003 bestaat die basisaftrek niet meer. Sindsdien kunnen alleen mensen met een werkelijk pensioentekort de premie aftrekken. Het uitgangspunt hierbij is het inkomen in het jaar dat voorafging aan het jaar waarin u de premie aftrekt. Maar u mocht in 2003 ook nog uitgaan van uw inkomen in 2003. De premie kon u aftrekken over het jaar 2003 als u de premie daadwerkelijk in dat jaar betaald had, of als u dat had gedaan in de eerste zes maanden van 2004.

Als u over het jaar 2004 nog een lijfrentepremie wilt aftrekken, moet u bij het bepalen van de jaarruimte uitgaan van uw inkomen in 2003. De premie mag u aftrekken over uw inkomen in 2004 als u betaald hebt in 2004 of als u dat hebt gedaan in de eerste drie maanden van 2005, dus voor 1 april.

Het is de bedoeling dat deze regel ook in de toekomst geldt: aftrek op basis van uw inkomen in het jaar voorafgaand aan de aftrek, en betalen in het jaar van de aftrek of in de eerste drie maanden van het jaar erop. Hoezo, makkelijker kunnen we het niet maken?

    • Wilma van Hoeflaken