Webcongres:Nederland moet in 2006 helemaal geen burgemeester kiezen

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres, dachten na over de stelling dat Nederland vanaf 2006 de burgemeester moet kiezen. Nergens goed voor, vond 55 procent.

Oneens

Jos Nederpelt, Zoetermeer: ,,In de USA kun je als tweederangs acteur president worden of als genaturaliseerde Oostenrijker gouverneur. Is dit het ideaalbeeld? Wij zijn dit soort misstanden ontgroeid. Het is tijd dat de wereld leert dat het ook anders kan, zoals in Nederland.''

Roeland Makkink, Rotterdam: ,,Een benoemde burgemeester is niet meer van deze tijd. Maar op dit moment is er nog te veel onduidelijk over bevoegdheden van de gekozen burgemeester, over oplossingen van mogelijke conflicten tussen de burgemeester en de gemeenteraad en is de nieuwe dualiteit nog onvoldoende uitgekristalliseerd.''

Jasper Nijdam, Columbus, Ohio (VS): ,,Nederland moet überhaupt geen burgermeester kiezen. Dat leidt tot dubbele en mogelijk botsende mandaten van de burgermeester en de gemeenteraad.''

Diederik Gerth van Wijk, Schalkhaar: ,,De door het parlement gecontroleerde minister van Binnenlandse Zaken benoemt prima vaklui, en we hebben al een gemeenteraad die uitstekend de burgemeester weer kan controleren.''

Jof Neuhaus, Amsterdam: ,,Ik ben tegen, omdat ik bang ben dat we hiermee met meer gemak een populist in het zadel helpen. En `heb vertrouwen in het Nederlandse volk' is het op een na `beste' argument vóór. En dat vertrouwen, daar ontbreekt het mij dus aan.''

Leo van Lier, Eindhoven: ,,We kunnen ons land ook te democratisch maken. Stemmen voor een burgemeester kan uitmonden in stemmen op populaire dorpsgekken en als die eenmaal democratisch gekozen zijn, zitten we achteraf met de brokken.''

Harry Romijn, Breda: ,,Nog meer bestuurders die zich moeten laten leiden door de waan van de dag en door hoe in het gevlij te komen bij de kiezer. Nog meer elkaar in het openbaar vliegen afvangen, nog meer voor de camera komen, net als de gekozen wethouders.''

Rob Wieleman, Sassenheim: ,,Zorgvuldigheid gaat in deze lokaal-bestuurlijke verandering absoluut boven snelheid. Het taken- en bevoegdhedenpakket van de burgemeester moet eerst definitief worden vastgesteld voordat een systeem van gekozen burgemeesters kan worden ingevoerd.''

Bert Hubert, Scheveningen: ,,Door een sterke gekozen burgemeester wordt de gemeenteraad gedegradeerd tot een nog ergerlijker praatclub dan nu in het dualistische systeem. Weg democratie, weg nette controle op de uitvoerende macht!

,,Is die burgemeester niet sterk, dan wordt het een nutteloze lintenknipper en gaat de macht naar (semi-)ambtelijke organen als gemeentesecretaris of `stadsdirecteur' naar Duits model.''

Hens Burger, Dordrecht: ,,Als men gelooft dat een gekozen burgemeester beter zou zijn, neem dan de proef in een paar gemeenten die daar vóór zijn. Laat D66 zich inzetten voor belangrijker zaken.'' Eens

Olaf Swaneveld, Westzaan: ,,Na veertig jaren van gebeuk op de rigide bestuursstructuren lijkt er een deukje te ontstaan in de bolwerken. Afspraak is afspraak, maar nooit helemaal of eigenlijk helemaal niet in politiek Nederland. Een duidelijker voorbeeld van behoudzucht van de Haagse baantjesjagers (onze volksvertegenwoordigers) is zelden gedemonstreerd.''

A. Blankert, Amsterdam: ,,Het besluit tot het verkiesbaar stellen van de burgemeester is niet overhaast, maar bijzonder traag genomen, want het getouwtrek heeft al 40 jaar geduurd.

,,Eventuele overgangsverschijnselen kunnen in de toekomst zeker gerepareerd worden, daarvoor hoeft de invoering nu niet alweer te worden uitgesteld.''

M. Qua, Drechterland: ,,De zogeheten benoemde burgemeester wordt in feite door de raad gekozen. De procedure speelt zich af in het diepste geheim en leent zich voor machinaties.

,,De kiezers moeten de raad kunnen afrekenen op een verkeerde keus, maar door de geheimzinnigheid is dat moeilijk. Verkiezing in het openbaar en bij voorkeur door de kiezers is een logische volgende stap. Waarom mogen volwassen en goed opgeleide mensen die kopen, verkopen, trouwen, kinderen maken, autorijden en echtscheiden geen burgemeester kiezen?''

Heine Rodrigues de Miranda, Eindhoven: ,,Het is schone schijn dat de burgemeester boven de partijen staat. Bij de benoeming wordt wel degelijk gelet op zijn politieke kleur. Dan is het beter om duidelijkheid te verschaffen en daar dan niet langer mee te treuzelen.''

Karin Aerts, Vlissingen: ,,Inwoners van de zeer verschillende Nederlandse gemeenten zijn zeer best in staat de burgemeester te kiezen die ze `verdienen'.

,,Dat er misschien een aantal kleurrijke figuren gekozen wordt, zal een verademing zijn na zo'n lange periode van `ambtelijk' aangewezen burgemeesters.''

Erik Huisman, Den Haag: ,,Zelfs in Albanië worden burgemeesters gekozen. Nederland wijkt hier af van de rest van de leden van de Raad van Europa en is hierover zelfs al gekapitteld. De `driehoek' die zich met de openbare orde bemoeit, bestaat geheel uit benoemde personen. Het wordt zo langzamerhand wel eens tijd dat daar wat aan gedaan wordt.''

Therese De Kok, Ede: ,,De gekozen burgemeester vormt onderdeel van het regeerakkoord en dus moet dit dan ook uitgevoerd worden. Uit alles blijkt echter dat D66 niet de rug recht houdt t.a.v. haar principes, want de consequentie hiervan zou de val van het kabinet moeten zijn.''

Rita Koppejan-Brons, Hoogezand: ,,In vrijwel elk democratisch land wordt de burgemeester door de inwoners gekozen. De rol die de PvdA met zijn vele benoemde burgemeesters speelt is uiterst kwalijk. Nu D66 weer met een compromis (gefaseerde invoering) akkoord gaat, moet de partij zich à la minute opheffen.''