Wat zijn eigenlijk de Europese Staten?

In de `Europese Grondwet' staat de volgende passage: ,,De Unie staat open voor alle Europese staten die de in artikel 1-2 bedoelde waarden eerbiedigen en zich ertoe verbinden deze gezamenlijk uit te dragen''. Om dit artikel te kunnen begrijpen moeten we weten wat `Europese staten' zijn, d.w.z we moeten weten wat `Europa' is. Hoort Turkije daarbij, de Oekraïne, Georgië, de Russische Federatie; staat dat ergens in de Grondwet? We kunnen niet serieus over de Europese Grondwet stemmen voordat we een antwoord hebben op deze vraag. Mijn stemgedrag zal mede bepaald worden door (het ontbreken van) dit antwoord.

    • Dr. F.W. STEUTEL