Suez moet Electrabel afsplitsen

De onpraktische structuur van Suez brengt voor de hand liggende handicaps met zich mee, zoals het feit dat de aandeelhouders gedwongen zijn zich een weg te banen door een verwarrend jaarverslag van honderden pagina's.

Investeringsmaatschappij Knight Vinke heeft zich als laatste aangesloten in de rij institutionele beleggers die het Franse nutsbedrijf heeft opgeroepen zich op te splitsen. Ook al is Knight Vinke een hedge fund met een kortetermijnfocus, hoe langer het bestuur van Suez de problemen op hun beloop laat, des te meer het erop gaat lijken dat Knight Vinke een punt heeft.

Suez bezit iets meer dan de helft van de aandelen van het Belgische nutsbedrijf Electrabel. En dat belang vertegenwoordigt bijna de helft van Suez' marktwaarde. De energiebedrijven van Electrabel voelen zich niet thuis bij de wateractiviteiten van Suez en de balansen van beide bedrijven zitten elkaar in de weg. De dividenduitkeringen van Electrabel aan Suez worden belast. Maar nog belangrijker is dat Electrabel een netto kastegoed op zijn balans heeft staan, dat het effect van de grote schuldenlast van Suez tenietdoet.

Het uitbreiden van het vreemd vermogen in Electrabel zou op twee manieren helpen. Electrabel betaalt jaarlijks zo'n 300 miljoen euro aan belastingen. Dat bedrag zou slinken als het percentage vreemd vermogen zou stijgen. In de tweede plaats stellen toezichthouders gewoonlijk belastingtarieven vast die nutsbedrijven een aanvaardbaar rendement op geïnvesteerd kapitaal opleveren. In België baseert de toezichthouder de hoogte van die tarieven op de aanname dat het kapitaal van nutsbedrijven is opgebouwd uit een mix van aandelen en obligaties. Omdat Electrabel een netto kastegoed heeft, zijn de kapitaalkosten van het bedrijf feitelijk hoger dan de toezichthouder veronderstelt. Dat gaat ten koste van Electrabels winst. Als Suez gelooft dat er synergieën bestaan tussen de twee bedrijven, waarom koopt het Electrabels minderheidsaandeelhouders dan niet uit? Suez heeft zijn belang geleidelijk omhooggebracht, maar het proces voltrekt zich met de traagheid van een gletsjer. De hoge aandelenkoers van Electrabel is geen excuus. Als de prijs te hoog is, waarom verkoopt Suez Electrabel dan niet om een deel van de op zijn eigen marktwaarde drukkende conglomeraatskorting te elimineren?

Maar de beste oplossing zou het afstoten van Electrabel aan de eigen aandeelhouders zijn. Tegenstanders beweren dat het voor Suez daardoor moeilijker zou kunnen worden om in België te werken en voor Electrabel in Frankrijk. Maar een of ander bondgenootschap is toch een beter antwoord op dit mogelijke probleem dat de merkwaardige bedrijfsstructuur die Suez momenteel kent.

    • Robert Cyran