Studiehuis 3

Mensen die gedreven met onderwijsvernieuwing bezig zijn stellen mij vaak voor raadsels. Zo stelt Jos de Kock in `Gestrand studiehuis' dat in een ICT-samenleving met multidisciplinaire teams leerlingen zowel zelfstandig als in groepsverband moeten leren werken (W&O 19 febr). Hij wil nu gaan onderzoeken of leerlingen van docenten die wel aandacht hebben voor de uitgangspunten van het daartoe opgerichte studiehuis de hoogste scores halen. Omdat zelfstandig werken en in groepsverband werken moeilijk in cijfers uit te drukken zijn, bedoelt hij waarschijnlijk dat hij wil weten wat de invloed van het nieuwe leren op de prestaties in de traditionele leervakken is. Het is verbazingwekkend dat hij niet stelt dat dat onderzoek beter plaats had kunnen vinden vóór het studiehuis ingevoerd werd, zodat men dan bij het vernieuwen een verantwoorde afweging had kunnen maken tussen de nieuwe leerwensen en de oude taak van het vwo om leerlingen kennis, inzicht en denken bij te brengen.

    • Seger Weehuizen Venlo