Slappe argumenten tegen de wetswijziging orgaandonatie 3

De in de tabel opgegeven getallen in het artikel op de voorpagina van NRC Handelsblad van 8 maart, lijken in directe tegenspraak te zijn met de kop `Donorsysteem maakt niet uit'. Hoewel de spreiding van de gemiddelden per land niet bekend is, zijn de opgegeven waarden voor de `relevante mortaliteit' en `het gemiddeld aantal donaties per miljoen inwoners per jaar' bij toepassing van hetzij een ongepaarde t-toets resp. een F-toets statistisch significant verschillend: de gemiddelde relevante mortaliteit is bij de landen met het bezwaarsysteem 40 procent hoger, en het gemiddeld aantal donaties is zelfs 57procent hoger dan in de landen met het toestemmingssysteem.

Het zou kunnen zijn dat de spreiding per land zo groot is, dat definitief statistisch bewijs (nog) niet kan worden geleverd, maar dan nog tekent zich een onmiskenbare trend ten gunste van het bezwaarsysteem af. Aangezien de meeste politici zich in sterke mate laten leiden door de krantenkoppen, en geen inzicht hebben in de statistiek, lijkt mij de zwart/witte conclusie op zijn minst onvoorzichtig.

    • L. Offerhaus