Pensioenen mogen naar het buitenland

Nederlandse ondernemingen krijgen de mogelijkheid hun pensioentoezeggingen onder te brengen bij een pensioeninstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad gisteren op voorstel van minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) heeft ingestemd. Met deze maatregel voldoet het kabinet aan een Europese richtlijn die een eerste aanzet vormt voor een Europese markt voor bedrijfspensioenvoorzieningen. Het toezicht op de uitvoering van de pensioenregeling komt in handen van de toezichthouder van het land waar de pensioeninstelling is gevestigd.