Pensioen in het buitenland

In mei 2007 word ik 65. Dan wil ik mij definitief vestigen in het buitenland. Ik krijg straks een klein pensioen en AOW. Kunnen deze uitkeringen worden overgemaakt naar het buitenland? Hoeveel geld krijg ik dan? Is dat bruto of netto? En welke instantie regelt dit?

(J.W.)

U kunt uw pensioen vanuit Nederland rechtstreeks laten overmaken naar een bankrekening in het buitenland. Dit moet u regelen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitkeert, en met uw pensioenfonds. Hoeveel geld u krijgt, weet ik niet. Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (alleenstaanden krijgen 70 procent AOW, gehuwden en samenwonenden elk 50 procent) en van uw pensioenopbouw.

Als de AOW wordt overgemaakt naar het buitenland, krijgt u te maken met de wet Beperking export uitkeringen (BEU). In deze wet staat dat mensen die in het buitenland in aanmerking willen komen voor een uitkering aan dezelfde criteria moeten voldoen als in Nederland. Nederland wil deze criteria kunnen toetsen. Hierover zijn afspraken met de lidstaten van de Europese Unie (EU). Met landen buiten de EU sluit Nederland socialezekerheidsverdragen. Als er geen socialezekerheidsverdrag is, is buiten de EU een uitkering niet mogelijk. Voor de AOW wordt een uitzondering gemaakt, omdat het criterium nogal eenvoudig is: men is 65 of men is het niet. Als u een partner hebt die jonger is dan 65, kunt u afhankelijk van het inkomen van die partner een partnertoeslag op de AOW krijgen. Maar als u verhuist naar een niet-EU-land waarmee Nederland geen verdrag heeft, krijgt u als gevolg van de BEU die partnertoeslag niet.

Normaal gesproken krijgt u als gepensioneerde een nettobedrag in handen. Zowel de SVB als het pensioenfonds houdt belasting in. Als u naar het buitenland verhuist, is het handig om voordat u vertrekt contact op te nemen met de belastingdienst in Nederland. Nederland heeft met veel landen niet alleen socialezekerheidsverdragen, maar ook belastingverdragen. Dit is om te voorkomen dat mensen dubbel belasting moeten betalen. In het verdrag staat welk land de belasting mag heffen. Meestal wordt de AOW belast in het nieuwe woonland. Overheidspensioenen, zoals het ABP-pensioen, worden meestal belast in Nederland. Pensioenen die u hebt opgebouwd in het bedrijfsleven worden meestal in het nieuwe woonland belast. Dit geldt ook voor lijfrente-uitkeringen. Als u verhuist naar een land waarmee Nederland een verdrag heeft, zal de belastinginspecteur een beschikking maken. Op grond hiervan weten SVB en pensioenfonds hoeveel zij moeten inhouden en hoeveel zij kunnen uitbetalen.

Als u verhuist naar een land waarmee geen verdrag gesloten is, zal Nederland de belasting inhouden. Dan ontvangt u uw AOW en uw aanvullende pensioen dus netto, net als in Nederland. Als uw nieuwe woonland desondanks ook belasting gaat heffen, moet het nieuwe land voor deze dubbele heffing een tegemoetkoming geven.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties

    • Wilma van Hoeflaken