Pedro Rimonte:

Tijdens de Boekenweek, gewijd aan de vaderlandse geschiedenis, luisteren we naar klaagzangen voor de Heilige Week, voorafgaande aan Pasen. Ze werden gecomponeerd door Pedro Rimonte (1565-1627) voor het Brusselse hof van aartshertog Albrecht en Isabella, dochter van Filips II. Albrecht was tijdens de Tachtigjarige Oorlog namens Filips II landvoogd, later soeverein vorst van de Zuidelijke Nederlanden. Hij was het die het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) afsloot.

Pedro Rimonte componeerde voor Albrecht en Isabella de Klaagzangen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, nu voor het eerst opgenomen door het koor La Hispanoflamenca (Het Vlaamse Spanje) onder leiding van Bart Vandewege. Het zijn echte klaagzangen op teksten van de klagende profeet Jeremia, bijzonder langzaam, erg stemmig en zeer jeremiërend, muziek waarin men moet geloven.

Lamentations for the Holy Week Et'cetera

(KTC 4009)****

    • Kasper Jansen