orgaandonatie

Met name moslims weigeren op religieuze gronden hun organen af te staan, maar willen die wel ontvangen als ze ziek zijn. Dat wringt.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid), 4maart

Zowel de koran als de thora, de heilige boeken van respectievelijk moslims en joden, staan orgaandonatie of -transplantatie niet in de weg.

Islamitisch theoloog A. van Bommel in NRC Handelsblad, 4 maart

Ik ben wakker geschrokken door het lijden van mensen die zitten te springen om een donororgaan. Menselijke zwakheid is niemand vreemd en soms hoort daar een zetje van de overheid bij.

ChristenUnie-Kamerlid Tineke Huizinga, 4 maart

Een daad van naastenliefde kun je per definitie niet van een ander verlangen. Het `geen bezwaar-systeem' draait de bewijslast om.

Th.A.Boer, universitair docent christelijke ethiek, in Trouw, 5 maart

Wie zich rekenschap geeft van het aantal mensen dat wacht op bijvoorbeeld een donornier, kan bijna niet anders dan instemmen met de door de oppositie en regeringspartij D66 voorgestelde wijziging van de Wet op de orgaandonatie.

Hoofdartikel de Volkskrant, 7 maart

Je moet alles inzetten om meer organen te krijgen – zolang het maatschappelijk aanvaardbaar is.

Tweede-Kamerlid Agnes Kant (SP) in NRC Handelsblad, 8 maart

[op 8 maart stemde de Tweede Kamer tegen de nieuwe Wet op de orgaandonatie]

We zullen de Kamerleden op de hoogte houden van de gevolgen van hun beslissing

Directeur Gerard Boekhoff van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, 9 maart