Ongezond eerlijk

Het artikel `ongezond eerlijk' stelt dat vrouwen met een eetstoornis zichzelf onaantrekkelijk vinden en dat derden dat ook vinden. Dus, wordt geconcludeerd, hebben de vrouwen met eetstoornis een realistisch beeld.

De vrouwen met eetstoornis vinden zich te dik, maar wat vinden de `derden'? Vinden zij de vrouwen ook te dik, of juist te dun. Immers, iemand met anorexia kan ook uitgemergeld zijn en dus bepaald niet aantrekkelijk (da's natuurlijk subjectief, maar dat zullen de meeste mensen niet aantrekkelijk vinden). Maar niet omdat ze te dik is, maar juist omdat ze te dun is.

In dat geval vinden ze zichzelf te dik dus lelijk, en anderen vinden haar te dún en dus lelijk. Dit wordt echter uit het artikel niet duidelijk. Het zelfbeeld van de eetgestoorde vrouwen zou dus ook heel onrealistisch kunnen zijn.

    • Wouter de Quantper E-Mail